Backen 1,7 km (upp för slalombacken och sedan ner i den nya nedfarten)

Backen 1,7 km (upp för slalombacken och sedan ned för den nya nedfarten)