GDPR

Information om dataskyddsförordningen GDPR och Hantering av persondata

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen GDPR som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

De personuppgifter vi hanterar får vi in genom bokning till Sidsjöloppet i Sundsvall. Vissa av dina personuppgifter används för att uppdatera dig om evenemang du bokar till och relaterade händelser så som hämtning av nummerlappar. Det är endast nödvändiga uppgifter som behövs för utförandet detta, så som namn,  e-post och telefonnummer. All data lagras inom EU/EES.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Internationella föreningen.

Du når oss genom e-post: admin@internationella.nu