Tre lopp, gratis för alla. Alltid tillsammans med Internationella familjedagen

Tagga oss på Facebook och Instagram #sidsjöloppet

Anmälan öppnar i februari!

Backen

1,7 km. Datum: 2019-05-25 Tid: 11:30. Klasser: Damer och herrar.

Varvet

3,1 km. Datum: 2019-05-25 Tid: 13:00. Klasser: Damer och herrar.

Milen

10 km. Datum: 2019-05-25 Tid: 10:00. Klasser: Damer och herrar.

Hållbarhet

Internationella föreningen medverkar till ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar för att minska vårt fotavtryck på miljön.

Planerade aktiviteter

Plogga (löpträna och plocka skräp)

Minska mängden plast och engångsartiklar

Mer ekologisk mat på Internationella familjedagen

Informera om hållbarhet