Tre lopp, gratis för alla, alltid tillsammans med Internationella festen och familjedagen

Tagga oss på Facebook och Instagram #sidsjöloppet

Hållbarhet

Internationella föreningen verkar för hållbarare samhälle.

Planerade aktiviteter

  • Plogga – löpträna och plocka skräp
  • Minimera plast och engångsartiklar
  • Mer ekologisk mat
  • Information om hållbarhet
Vi har bara en natur. Var rädd om den!