Tre lopp, gratis för alla. Alltid tillsammans med Internationella familjedagen.