Planerade aktiviteter

  • Plogga – löpträna och plocka skräp i samband med tävlingsdagen
  • Minimera mängden plast och engångsartiklar
  • Mer ekologisk mat på Internationella festen
  • Information om hållbarhet
Sidsjöloppet verkar för ett hållbarare samhälle!